Záchranári deťom 2012

Dňa 19. 5. 2012 sa v Campe Zlaté Kopyto v Kopytovskej doline uskutoční akcia Záchranári deťom 2012. Cieľom akcie je počas celého dňa priblížit deťom z detských domovov, sociálne slabších a neúplných rodín, telesne postihnutým deťom (vozičkári), zdravotne postihnutým detičkám, škôlkarom, školáčikom aj mládeži z okolia, prácu, výbavu, úlohy a fungovanie zložiek Integrovaného záchranného systému SR. Prinášame Vám informácie o akcii Záchranári deťom 2012.

D?TUM A MIESTO

19.5.2012 Camp Zlaté Kopyto, Kopytovská dolina, obec Šindliar, okres Prešov

MOTÍV a POPIS AKCIE

Ukázať deťom, ktoré sa v bežnom živote nestretávajú so záchrannými zložkami, ako fungujú a pracujú. Veku primeranou formou poukázať na dôležitosť, zároveň zážitkovou formou pobaviť… Všetky záchranné zložky budú zasahovať pri jednej spoločnej modelovej situácii. Potom deti po skupinkách budú obchádzať stanovištia profesionálnych aj dobrovoľných záchranárov. Na každom stanovišti sa dozvedia o práci danej skupiny, vypočujú si teoretickú prednášku spojenú s ukážkami techniky. Deti sa tak naučia základy prvej pomoci alebo ako telefonovať na linku 112, zároveň nadobudnú vedomosť o IZS SR. Taktiež budú pripravené súťažné stanovištia, kde sa deti budú hrať a na záver prekvapenia.

ORGANIZ?TOR

Miestny spolok SČK Horská služba Bachureň-Buče (Slovenský Červený kríž, územný spolok Prešov) a Mládež SČK Prešov-Sabinov (Slovenský Červený kríž, územný spolok Prešov)

POZVANÉ ZLOŽKY

 • Záchranná služba
 • Hasičský a záchranný zbor SR, KR HaZZ Prešov
 • DHZ Dobrovoľný hasičský zbor
 • Polícia SR, KR PZ Prešov + Polícia SR, OR PZ Prešov + Polícia SR, ODI Prešov
 • Mládež SČK Prešov-Sabinov, SČK ÚzS Prešov
 • Horská služba Bachureň – Buče
 • Civilná ochrana, Obvodný úrad Prešov
 • Ozbrojené sily Slovenskej republiky
 • Potápači ŠKP Prešov
 • Vodno-záchranná služba SČK Prešov
 • Prešovská univerzita, Fakulta zdravotníckych odborov, Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti

PREKVAPENIA

 • LAND ROVER KLUB PREŠOV, offroad pre deti – bez nároku na honorár
 • SkúterShow – bez nároku na honorár
 • Harley-Davidson Prešov – bez nároku na honorár
 • DJ Inkos – bez nároku na honorár
 • Finalista Superstar Lukáš Adamec – bez nároku na honorár
 • Gitarové duo – bez nároku na honorár

AKCIA PRE CIEĽOVÚ SKUPINU

 • Detský domov SLON Šarišské Michaľany
 • Domov sociálnych služieb Prešov (vozičkári – telesne postihnuté detičky)
 • MABAJENERY o.z. (vozičkári – telesne postihnuté detičky)
 • Krajské autistické centrum Prešov
 • Človek pre človeka n.o. (sociálne slabšie deti a deti z neúplných rodín…)
 • Klub Sclerosis multiplex Prešov
 • Materské školy Prešov
 • Základné školy Prešov
 • Deti a mládež z okolitých obcí a široká verejnosť

HARMONOGRAM

SOBOTA

 • 9:30 hod začiatok akcie + registrácia
 • 10:00 – 16:00 hod modelová situácia a PREZENT?CIA zložiek deťom
 • 13:00 – 14:00 hod obed + hry
 • 16:00 hod PREKVAPENIE
 • 17:00 hod ukončenie oficiálnej časti akcie

pre pozvaných

 • 18:00 hod guľáš + opekačka
 • 19:00 hod večerný program

NEDEĽA

 • 8:00h raňajky a voľný program

PODPORA MÉDIÍ

 • TV: JOJ, Markíza, GAAD
 • TLAČ: Večerník, Korzár, Zdravie, Zvesti SČK
 • R?DI?: Rádio Prešov
 • WWW: epresov.com, mestskyfotograf.sk
 • TASR

Ako môžete pomôcť vy?

Pridajte sa k akcii. Ak máte vrtuľník a budete sa v spomínanom čase nachádzať v okolí, zastavte sa na akcii a predveďte pristátie a odlet vrtuľníka. Prosím, ozvite sa dopradu na dolu uvedených kontaktoch a dohodnite si spoločný postup. Ďakujeme.

KONTAKT

Anna Kmecová, tel.: 0904258134
Dušan Trudič, tel.: 0915956709

MS SČK Horská služba Bachureň-Buče + Mládež SČK Prešov-Sabinov

Slovenský Červený kríž, územný spolok Prešov | Jarková 45 | 080 01 Prešov

tel/fax: +421/51/77 33 510 | mobil: 0904 258 134 | e-mail: presov@redcross.sk, www.redcross.sk

Plagáty – pozvánka na akciu Záchranári deťom 2012

Záchranári deťom 2012
Záchranári deťom 2012