Airshow 2020 calendar / Kalendár leteckých dní 2020

January 2020February 2020March 2020April 2020May 2020June 2020July 2020August 2020September 2020October 2020November 2020December 2020

Vidalia Onion Festival Air Show 2020

 • Event name / Názov akcie: Vidalia Onion Festival Air Show
 • Event location / Miesto konania: Vidalia Regional Airport, Vidalia, GA, USA
 • Event type / Druh akcie: air show / letecký deň
 • Starting / Termín konania : April 2020 / apríl 2020
 • Duration / Dĺžka trvania akcie: 2 days / dni

Airshow Description / O leteckej akcii

Airshow called Vidalia Onion Festival Air Show 2020 is held in April 2020 and will take 2 days. This air show is taking place at Vidalia Regional Airport, Vidalia, GA, USA. The famous team USN Blue Angels will be presented at this action.

Letecká udalosť Vidalia Onion Festival Air Show 2020 sa koná apríl 2020 a potrvá 2 dni, letecký deň sa koná v Vidalia Regional Airport, Vidalia, GA, USA. Na leteckej akcii vystúpi letecká skupina USN Blue Angels.

Teams / Účastníci

 • Event participants / Účastníci: USN Blue Angels

Vidalia Onion Festival Air Show Video

Location map / Mapa Vidalia Regional Airport, Vidalia, GA, USA


Enlarge map / Zväčšiť mapu

Contact / Kontakt

For more information about Vidalia Onion Festival Air Show please visit / Viac informácií o Vidalia Onion Festival Air Show nájdete na stránke www.vidaliaonionfestival.com/airshow.html.

Add information / Doplniť informácie

Would you like to add any additional information or press releases about Vidalia Onion Festival Air Show 2020 to this page? Feel free to add a comment at the bottom of this page or contact us by e-mail. V prípade záujmu o doplnenie informácií o Vidalia Onion Festival Air Show 2020 môžete pridať komentár na koniec tejto stránky alebo nás kontaktujte e-mailom.

Advertise your airshow / Spropagujte váš letecký deň

You may also advertise your airshow, display, aircraft or display act by sending some text and photos to our e-mail. Organizujete podobný letecký deň, výstavu, burzu alebo prehliadku alebo viete o nejakej leteckej akcii vo vašom okolí? Ak máte záujem zverejniť informácie o nej, prosím, kontaktujte nás. Vašu akciu patrične spropagujeme, ponúkame aj možnosť bannerovej reklamy alebo PR článkov.

Airshow 2020 calendar / Kalendár leteckých dní 2020

January 2020February 2020March 2020April 2020May 2020June 2020July 2020August 2020September 2020October 2020November 2020December 2020


Komentáre

 1. Vidalia Onion Festival Air Show

  Festival Vendor
  Arts and Crafts Vendor
  Battle of the Bands Contestant
  Car Show
  Golden Onion Chef Competition Contestant
  Youth Boys Baseball Tournament
  Little Miss Vidalia Onion Pageant
  Junior Miss Vidalia Onion Pageant
  Miss Vidalia Onion Pageant
  35th Annual Vidalia Onion Run