Airshow 2018 calendar / Kalendár leteckých dní 2018

January 2018February 2018March 2018April 2018May 2018June 2018July 2018August 2018September 2018October 2018November 2018December 2018

World airshow calendar for december 2018.
Kalendár leteckých dní december 2018.

List of december 2018 world civil and military airshows, expositions, festivals, trade exhibitions and displays. / Zoznam civilných a armádnych leteckých dní, výstav, festivalov, predajných ukážok a expozícií, ktoré sa konajú vo svete i na Slovensku v mesiaci december 2018.

    Airshow 2018 calendar / Kalendár leteckých dní 2018

    January 2018February 2018March 2018April 2018May 2018June 2018July 2018August 2018September 2018October 2018November 2018December 2018


    Pridaj komentár