Airshow 2020 calendar / Kalendár leteckých dní 2020

January 2020February 2020March 2020April 2020May 2020June 2020July 2020August 2020September 2020October 2020November 2020December 2020

Bray Air Display 2020

  • Event name / Názov akcie: Bray Air Display
  • Event location / Miesto konania: Bray, Co Wicklow, Republic of Ireland
  • Event type / Druh akcie: military air show / vojenský letecký deň
  • Starting / Termín konania : July 2020 / júl 2020
  • Duration / Dĺžka trvania akcie: 1 day / deň

Airshow Description / O leteckej akcii

Now Ireland's largest free air display and features the Irish Air Corps as well as a number of local and international displays. Airshow called Bray Air Display 2020 is held in July 2020 and will take 1 day. This military air show is taking place at Bray, Co Wicklow, Republic of Ireland. The famous team the Blades will be presented at this action.

Letecká udalosť Bray Air Display 2020 sa koná júl 2020 a potrvá 1 deň, vojenský letecký deň sa koná v Bray, Co Wicklow, Republic of Ireland. Na leteckej akcii vystúpi letecká skupina the Blades.

Teams / Účastníci

  • Event participants / Účastníci: the Blades

Bray Air Display Video

Location map / Mapa Bray, Co Wicklow, Republic of Ireland


Enlarge map / Zväčšiť mapu

Scanner frequencies for pilots / Frekvencie pre pilotov

Scanner Frequencies for Bray, Rep. of Ireland, Air Display 2008 121.75.

Contact / Kontakt

For more information about Bray Air Display please visit / Viac informácií o Bray Air Display nájdete na stránke www.brayairdisplay.com.

Add information / Doplniť informácie

Would you like to add any additional information or press releases about Bray Air Display 2020 to this page? Feel free to add a comment at the bottom of this page or contact us by e-mail. V prípade záujmu o doplnenie informácií o Bray Air Display 2020 môžete pridať komentár na koniec tejto stránky alebo nás kontaktujte e-mailom.

Advertise your airshow / Spropagujte váš letecký deň

You may also advertise your airshow, display, aircraft or display act by sending some text and photos to our e-mail. Organizujete podobný letecký deň, výstavu, burzu alebo prehliadku alebo viete o nejakej leteckej akcii vo vašom okolí? Ak máte záujem zverejniť informácie o nej, prosím, kontaktujte nás. Vašu akciu patrične spropagujeme, ponúkame aj možnosť bannerovej reklamy alebo PR článkov.

Airshow 2020 calendar / Kalendár leteckých dní 2020

January 2020February 2020March 2020April 2020May 2020June 2020July 2020August 2020September 2020October 2020November 2020December 2020