Airshow 2020 calendar / Kalendár leteckých dní 2020

January 2020February 2020March 2020April 2020May 2020June 2020July 2020August 2020September 2020October 2020November 2020December 2020

Cheyenne Frontier Days 2020

  • Event name / Názov akcie: Cheyenne Frontier Days
  • Event location / Miesto konania: Cheyenne, WY, USA
  • Event type / Druh akcie: air show / letecký deň
  • Starting / Termín konania : July 2020 / júl 2020
  • Duration / Dĺžka trvania akcie: 1 day / deň

Airshow Description / O leteckej akcii

Airshow called Cheyenne Frontier Days 2020 is held in July 2020 and will take 1 day. This air show is taking place at Cheyenne, WY, USA. The famous team USAF Thunderbirds will be presented at this action.

Letecká udalosť Cheyenne Frontier Days 2020 sa koná júl 2020 a potrvá 1 deň, letecký deň sa koná v Cheyenne, WY, USA. Na leteckej akcii vystúpi letecká skupina USAF Thunderbirds.

Teams / Účastníci

  • Event participants / Účastníci: USAF Thunderbirds

Cheyenne Frontier Days Video

Location map / Mapa Cheyenne, WY, USA


Enlarge map / Zväčšiť mapu

Contact / Kontakt

For more information about Cheyenne Frontier Days please visit / Viac informácií o Cheyenne Frontier Days nájdete na stránke www.cfdrodeo.com.

Add information / Doplniť informácie

Would you like to add any additional information or press releases about Cheyenne Frontier Days 2020 to this page? Feel free to add a comment at the bottom of this page or contact us by e-mail. V prípade záujmu o doplnenie informácií o Cheyenne Frontier Days 2020 môžete pridať komentár na koniec tejto stránky alebo nás kontaktujte e-mailom.

Advertise your airshow / Spropagujte váš letecký deň

You may also advertise your airshow, display, aircraft or display act by sending some text and photos to our e-mail. Organizujete podobný letecký deň, výstavu, burzu alebo prehliadku alebo viete o nejakej leteckej akcii vo vašom okolí? Ak máte záujem zverejniť informácie o nej, prosím, kontaktujte nás. Vašu akciu patrične spropagujeme, ponúkame aj možnosť bannerovej reklamy alebo PR článkov.

Airshow 2020 calendar / Kalendár leteckých dní 2020

January 2020February 2020March 2020April 2020May 2020June 2020July 2020August 2020September 2020October 2020November 2020December 2020