Airshow 2020 calendar / Kalendár leteckých dní 2020

January 2020February 2020March 2020April 2020May 2020June 2020July 2020August 2020September 2020October 2020November 2020December 2020

Farnborough International Airshow 2020

  • Event name / Názov akcie: Farnborough International Airshow
  • Event location / Miesto konania: Farnborough Aerodrome, Hampshire, UK, GU14 6XA
  • Event type / Druh akcie: military air show / vojenský letecký deň
  • Starting / Termín konania : July 2020 / júl 2020
  • Duration / Dĺžka trvania akcie: 7 days / dní

Airshow Description / O leteckej akcii

The major trade airshow and exhibition of the UK airshow calendar. Farnborough in Hampshire has a biennial commercial airshow that lasts for 7 days concluding with a public display on the final weekend.There is a mixture of modern civilian and military aircraft from around the world. Farnborough is the oldest active airfield in the UK and is home to the Royal Aerospace Establishment (RAE) which tests and develops different aircraft types.Damaged aircraft are often brought here for accident investigation. Airshow called Farnborough International Airshow 2020 is held in July 2020 and will take 7 days. This military air show is taking place at Farnborough Aerodrome, Hampshire, UK, GU14 6XA.

Letecká udalosť Farnborough International Airshow 2020 sa koná júl 2020 a potrvá 7 dní, vojenský letecký deň sa koná v Farnborough Aerodrome, Hampshire, UK, GU14 6XA.

Farnborough International Airshow Video

Location map / Mapa Farnborough Aerodrome, Hampshire, UK, GU14 6XA


Enlarge map / Zväčšiť mapu

Scanner frequencies for pilots / Frekvencie pre pilotov

Scanner Frequencies for Duxford, Tower 122.075.

Contact / Kontakt

For more information about Farnborough International Airshow please visit / Viac informácií o Farnborough International Airshow nájdete na stránke www.farnborough.com.

Add information / Doplniť informácie

Would you like to add any additional information or press releases about Farnborough International Airshow 2020 to this page? Feel free to add a comment at the bottom of this page or contact us by e-mail. V prípade záujmu o doplnenie informácií o Farnborough International Airshow 2020 môžete pridať komentár na koniec tejto stránky alebo nás kontaktujte e-mailom.

Advertise your airshow / Spropagujte váš letecký deň

You may also advertise your airshow, display, aircraft or display act by sending some text and photos to our e-mail. Organizujete podobný letecký deň, výstavu, burzu alebo prehliadku alebo viete o nejakej leteckej akcii vo vašom okolí? Ak máte záujem zverejniť informácie o nej, prosím, kontaktujte nás. Vašu akciu patrične spropagujeme, ponúkame aj možnosť bannerovej reklamy alebo PR článkov.

Airshow 2020 calendar / Kalendár leteckých dní 2020

January 2020February 2020March 2020April 2020May 2020June 2020July 2020August 2020September 2020October 2020November 2020December 2020