Airshow 2020 calendar / Kalendár leteckých dní 2020

January 2020February 2020March 2020April 2020May 2020June 2020July 2020August 2020September 2020October 2020November 2020December 2020

Flugmeeting 100 Jahre Luftfahrt in der Schweiz 2020

  • Event name / Názov akcie: Flugmeeting 100 Jahre Luftfahrt in der Schweiz
  • Event location / Miesto konania: Emmen, Switzerland
  • Event type / Druh akcie: air show / letecký deň
  • Starting / Termín konania : July 2020 / júl 2020
  • Duration / Dĺžka trvania akcie: 1 day / deň

Airshow Description / O leteckej akcii

Airshow called Flugmeeting 100 Jahre Luftfahrt in der Schweiz 2020 is held in July 2020 and will take 1 day. This air show is taking place at Emmen, Switzerland.

Letecká udalosť Flugmeeting 100 Jahre Luftfahrt in der Schweiz 2020 sa koná júl 2020 a potrvá 1 deň, letecký deň sa koná v Emmen, Switzerland.

Flugmeeting 100 Jahre Luftfahrt in der Schweiz Video

Location map / Mapa Emmen, Switzerland


Enlarge map / Zväčšiť mapu

Contact / Kontakt

For more information about Flugmeeting 100 Jahre Luftfahrt in der Schweiz please visit / Viac informácií o Flugmeeting 100 Jahre Luftfahrt in der Schweiz nájdete na stránke www.100jahreluftfahrt.ch.

Add information / Doplniť informácie

Would you like to add any additional information or press releases about Flugmeeting 100 Jahre Luftfahrt in der Schweiz 2020 to this page? Feel free to add a comment at the bottom of this page or contact us by e-mail. V prípade záujmu o doplnenie informácií o Flugmeeting 100 Jahre Luftfahrt in der Schweiz 2020 môžete pridať komentár na koniec tejto stránky alebo nás kontaktujte e-mailom.

Advertise your airshow / Spropagujte váš letecký deň

You may also advertise your airshow, display, aircraft or display act by sending some text and photos to our e-mail. Organizujete podobný letecký deň, výstavu, burzu alebo prehliadku alebo viete o nejakej leteckej akcii vo vašom okolí? Ak máte záujem zverejniť informácie o nej, prosím, kontaktujte nás. Vašu akciu patrične spropagujeme, ponúkame aj možnosť bannerovej reklamy alebo PR článkov.

Airshow 2020 calendar / Kalendár leteckých dní 2020

January 2020February 2020March 2020April 2020May 2020June 2020July 2020August 2020September 2020October 2020November 2020December 2020