Airshow 2019 calendar / Kalendár leteckých dní 2019

January 2019February 2019March 2019April 2019May 2019June 2019July 2019August 2019September 2019October 2019November 2019December 2019

Mollis Zigermeet 2019

  • Event name / Názov akcie: Mollis Zigermeet
  • Event location / Miesto konania: Mollis, Switzerland
  • Event type / Druh akcie: air show / letecký deň
  • Starting / Termín konania : July 2019 / júl 2019
  • Duration / Dĺžka trvania akcie: 2 days / dni

Airshow Description / O leteckej akcii

Airshow called Mollis Zigermeet 2019 is held in July 2019 and will take 2 days. This air show is taking place at Mollis, Switzerland.

Letecká udalosť Mollis Zigermeet 2019 sa koná júl 2019 a potrvá 2 dni, letecký deň sa koná v Mollis, Switzerland.

Mollis Zigermeet Video

Location map / Mapa Mollis, Switzerland


Enlarge map / Zväčšiť mapu

Contact / Kontakt

For more information about Mollis Zigermeet please visit / Viac informácií o Mollis Zigermeet nájdete na stránke www.flugplatz-mollis.ch.

Add information / Doplniť informácie

Would you like to add any additional information or press releases about Mollis Zigermeet 2019 to this page? Feel free to add a comment at the bottom of this page or contact us by e-mail. V prípade záujmu o doplnenie informácií o Mollis Zigermeet 2019 môžete pridať komentár na koniec tejto stránky alebo nás kontaktujte e-mailom.

Advertise your airshow / Spropagujte váš letecký deň

You may also advertise your airshow, display, aircraft or display act by sending some text and photos to our e-mail. Organizujete podobný letecký deň, výstavu, burzu alebo prehliadku alebo viete o nejakej leteckej akcii vo vašom okolí? Ak máte záujem zverejniť informácie o nej, prosím, kontaktujte nás. Vašu akciu patrične spropagujeme, ponúkame aj možnosť bannerovej reklamy alebo PR článkov.

Airshow 2019 calendar / Kalendár leteckých dní 2019

January 2019February 2019March 2019April 2019May 2019June 2019July 2019August 2019September 2019October 2019November 2019December 2019