Airshow 2020 calendar / Kalendár leteckých dní 2020

January 2020February 2020March 2020April 2020May 2020June 2020July 2020August 2020September 2020October 2020November 2020December 2020

RNAS Culdrose Air Day 2020

  • Event name / Názov akcie: RNAS Culdrose Air Day
  • Event location / Miesto konania: RNAS Culdrose, Cornwall, UK, TR12 7RH
  • Event type / Druh akcie: military air show / vojenský letecký deň
  • Starting / Termín konania : July 2020 / júl 2020
  • Duration / Dĺžka trvania akcie: 1 day / deň

Airshow Description / O leteckej akcii

The Navy's "other" airshow takes place mid week to entice the holiday crowds. Strong support from the local squadrons as well as other naval units from across Europe. Airshow called RNAS Culdrose Air Day 2020 is held in July 2020 and will take 1 day. This military air show is taking place at RNAS Culdrose, Cornwall, UK, TR12 7RH.

Letecká udalosť RNAS Culdrose Air Day 2020 sa koná júl 2020 a potrvá 1 deň, vojenský letecký deň sa koná v RNAS Culdrose, Cornwall, UK, TR12 7RH.

RNAS Culdrose Air Day Video

Location map / Mapa RNAS Culdrose, Cornwall, UK, TR12 7RH


Enlarge map / Zväčšiť mapu

Scanner frequencies for pilots / Frekvencie pre pilotov

Scanner Frequencies for RNAS Culdrose, Approach 134.05 / 378.55, Radar 313.6 / 309.8 / 375.025 / 293.825 / 296.675, Tower 297.775 / 278.675, Ground 318.1, ATIS 231.85.

Contact / Kontakt

For more information about RNAS Culdrose Air Day please visit / Viac informácií o RNAS Culdrose Air Day nájdete na stránke www.royalnavy.mod.uk.

Add information / Doplniť informácie

Would you like to add any additional information or press releases about RNAS Culdrose Air Day 2020 to this page? Feel free to add a comment at the bottom of this page or contact us by e-mail. V prípade záujmu o doplnenie informácií o RNAS Culdrose Air Day 2020 môžete pridať komentár na koniec tejto stránky alebo nás kontaktujte e-mailom.

Advertise your airshow / Spropagujte váš letecký deň

You may also advertise your airshow, display, aircraft or display act by sending some text and photos to our e-mail. Organizujete podobný letecký deň, výstavu, burzu alebo prehliadku alebo viete o nejakej leteckej akcii vo vašom okolí? Ak máte záujem zverejniť informácie o nej, prosím, kontaktujte nás. Vašu akciu patrične spropagujeme, ponúkame aj možnosť bannerovej reklamy alebo PR článkov.

Airshow 2020 calendar / Kalendár leteckých dní 2020

January 2020February 2020March 2020April 2020May 2020June 2020July 2020August 2020September 2020October 2020November 2020December 2020