Airshow 2019 calendar / Kalendár leteckých dní 2019

January 2019February 2019March 2019April 2019May 2019June 2019July 2019August 2019September 2019October 2019November 2019December 2019

RNAS Culdrose Air Day 2019

  • Event name / Názov akcie: RNAS Culdrose Air Day
  • Event location / Miesto konania: RNAS Culdrose, Cornwall, UK, TR12 7RH
  • Event type / Druh akcie: military air show / vojenský letecký deň
  • Starting / Termín konania : July 2019 / júl 2019
  • Duration / Dĺžka trvania akcie: 1 day / deň

Airshow Description / O leteckej akcii

The Navy's "other" airshow takes place mid week to entice the holiday crowds. Strong support from the local squadrons as well as other naval units from across Europe. Airshow called RNAS Culdrose Air Day 2019 is held in July 2019 and will take 1 day. This military air show is taking place at RNAS Culdrose, Cornwall, UK, TR12 7RH.

Letecká udalosť RNAS Culdrose Air Day 2019 sa koná júl 2019 a potrvá 1 deň, vojenský letecký deň sa koná v RNAS Culdrose, Cornwall, UK, TR12 7RH.

RNAS Culdrose Air Day Video

Location map / Mapa RNAS Culdrose, Cornwall, UK, TR12 7RH


Enlarge map / Zväčšiť mapu

Scanner frequencies for pilots / Frekvencie pre pilotov

Scanner Frequencies for RNAS Culdrose, Approach 134.05 / 378.55, Radar 313.6 / 309.8 / 375.025 / 293.825 / 296.675, Tower 297.775 / 278.675, Ground 318.1, ATIS 231.85.

Contact / Kontakt

For more information about RNAS Culdrose Air Day please visit / Viac informácií o RNAS Culdrose Air Day nájdete na stránke www.royalnavy.mod.uk.

Add information / Doplniť informácie

Would you like to add any additional information or press releases about RNAS Culdrose Air Day 2019 to this page? Feel free to add a comment at the bottom of this page or contact us by e-mail. V prípade záujmu o doplnenie informácií o RNAS Culdrose Air Day 2019 môžete pridať komentár na koniec tejto stránky alebo nás kontaktujte e-mailom.

Advertise your airshow / Spropagujte váš letecký deň

You may also advertise your airshow, display, aircraft or display act by sending some text and photos to our e-mail. Organizujete podobný letecký deň, výstavu, burzu alebo prehliadku alebo viete o nejakej leteckej akcii vo vašom okolí? Ak máte záujem zverejniť informácie o nej, prosím, kontaktujte nás. Vašu akciu patrične spropagujeme, ponúkame aj možnosť bannerovej reklamy alebo PR článkov.

Airshow 2019 calendar / Kalendár leteckých dní 2019

January 2019February 2019March 2019April 2019May 2019June 2019July 2019August 2019September 2019October 2019November 2019December 2019