Airshow 2020 calendar / Kalendár leteckých dní 2020

January 2020February 2020March 2020April 2020May 2020June 2020July 2020August 2020September 2020October 2020November 2020December 2020

RNAS Yeovilton International Air Day 2020

  • Event name / Názov akcie: RNAS Yeovilton International Air Day
  • Event location / Miesto konania: RNAS Yeovilton, Somerset, UK, BA22 8HT
  • Event type / Druh akcie: military air show / vojenský letecký deň
  • Starting / Termín konania : July 2020 / júl 2020
  • Duration / Dĺžka trvania akcie: 1 day / deň

Airshow Description / O leteckej akcii

The Royal Navy“s biggest airshow of the year with extensive air and ground displays for the UK and beyond. RNAS Yeovilton in Somerset is home to the Fleet Air Arm“s Sea Harrier aircraft and helicopters that deploy aboard the Royal Navy“s three aircraft carriers. There is also a Fleet Air Arm Museum with a collection of about 60 different historic aircraft and the RN Historic flight are based here which include the following aircraft: Fairey Swordfish (LS326), Fairey Swordfish (W5856), Hawker Sea Fury FB11 (VR930) and Hawker Seahawk FGA6 (WV908). Airshow called RNAS Yeovilton International Air Day 2020 is held in July 2020 and will take 1 day. This military air show is taking place at RNAS Yeovilton, Somerset, UK, BA22 8HT.

Letecká udalosť RNAS Yeovilton International Air Day 2020 sa koná júl 2020 a potrvá 1 deň, vojenský letecký deň sa koná v RNAS Yeovilton, Somerset, UK, BA22 8HT.

RNAS Yeovilton International Air Day Video

Location map / Mapa RNAS Yeovilton, Somerset, UK, BA22 8HT


Enlarge map / Zväčšiť mapu

Scanner frequencies for pilots / Frekvencie pre pilotov

Scanner Frequencies for RNAS Yeovilton, Approach 127.35 / 234.3, Radar 259.075 / 314.375, Tower 375.575 / 378.525, Ground 268.625, DATIS 283.925.

Contact / Kontakt

For more information about RNAS Yeovilton International Air Day please visit / Viac informácií o RNAS Yeovilton International Air Day nájdete na stránke www.royal-navy.mod.uk.

Add information / Doplniť informácie

Would you like to add any additional information or press releases about RNAS Yeovilton International Air Day 2020 to this page? Feel free to add a comment at the bottom of this page or contact us by e-mail. V prípade záujmu o doplnenie informácií o RNAS Yeovilton International Air Day 2020 môžete pridať komentár na koniec tejto stránky alebo nás kontaktujte e-mailom.

Advertise your airshow / Spropagujte váš letecký deň

You may also advertise your airshow, display, aircraft or display act by sending some text and photos to our e-mail. Organizujete podobný letecký deň, výstavu, burzu alebo prehliadku alebo viete o nejakej leteckej akcii vo vašom okolí? Ak máte záujem zverejniť informácie o nej, prosím, kontaktujte nás. Vašu akciu patrične spropagujeme, ponúkame aj možnosť bannerovej reklamy alebo PR článkov.

Airshow 2020 calendar / Kalendár leteckých dní 2020

January 2020February 2020March 2020April 2020May 2020June 2020July 2020August 2020September 2020October 2020November 2020December 2020