Airshow 2020 calendar / Kalendár leteckých dní 2020

January 2020February 2020March 2020April 2020May 2020June 2020July 2020August 2020September 2020October 2020November 2020December 2020

Rockford Airfest 2020

  • Event name / Názov akcie: Rockford Airfest
  • Event location / Miesto konania: Rockford Int'l Airport, Rockford, IL, USA
  • Event type / Druh akcie: festival / festival
  • Starting / Termín konania : July 2020 / júl 2020
  • Duration / Dĺžka trvania akcie: 2 days / dni

Airshow Description / O leteckej akcii

Airshow called Rockford Airfest 2020 is held in July 2020 and will take 2 days. This festival is taking place at Rockford Int'l Airport, Rockford, IL, USA. The famous team USAF Thunderbirds will be presented at this action.

Letecká udalosť Rockford Airfest 2020 sa koná júl 2020 a potrvá 2 dni, festival sa koná v Rockford Int'l Airport, Rockford, IL, USA. Na leteckej akcii vystúpi letecká skupina USAF Thunderbirds.

Teams / Účastníci

  • Event participants / Účastníci: USAF Thunderbirds

Rockford Airfest Video

Location map / Mapa Rockford Int'l Airport, Rockford, IL, USA


Enlarge map / Zväčšiť mapu

Contact / Kontakt

For more information about Rockford Airfest please visit / Viac informácií o Rockford Airfest nájdete na stránke www.flyrfd.com/airfest.html.

Add information / Doplniť informácie

Would you like to add any additional information or press releases about Rockford Airfest 2020 to this page? Feel free to add a comment at the bottom of this page or contact us by e-mail. V prípade záujmu o doplnenie informácií o Rockford Airfest 2020 môžete pridať komentár na koniec tejto stránky alebo nás kontaktujte e-mailom.

Advertise your airshow / Spropagujte váš letecký deň

You may also advertise your airshow, display, aircraft or display act by sending some text and photos to our e-mail. Organizujete podobný letecký deň, výstavu, burzu alebo prehliadku alebo viete o nejakej leteckej akcii vo vašom okolí? Ak máte záujem zverejniť informácie o nej, prosím, kontaktujte nás. Vašu akciu patrične spropagujeme, ponúkame aj možnosť bannerovej reklamy alebo PR článkov.

Airshow 2020 calendar / Kalendár leteckých dní 2020

January 2020February 2020March 2020April 2020May 2020June 2020July 2020August 2020September 2020October 2020November 2020December 2020