Airshow 2020 calendar / Kalendár leteckých dní 2020

January 2020February 2020March 2020April 2020May 2020June 2020July 2020August 2020September 2020October 2020November 2020December 2020

Texel Air Show 2020

  • Event name / Názov akcie: Texel Air Show
  • Event location / Miesto konania: Texel Airport, Texel, Netherlands
  • Event type / Druh akcie: air show / letecký deň
  • Starting / Termín konania : July 2020 / júl 2020
  • Duration / Dĺžka trvania akcie: 1 day / deň

Airshow Description / O leteckej akcii

Airshow called Texel Air Show 2020 is held in July 2020 and will take 1 day. This air show is taking place at Texel Airport, Texel, Netherlands.

Letecká udalosť Texel Air Show 2020 sa koná júl 2020 a potrvá 1 deň, letecký deň sa koná v Texel Airport, Texel, Netherlands.

Texel Air Show Video

Location map / Mapa Texel Airport, Texel, Netherlands


Enlarge map / Zväčšiť mapu

Contact / Kontakt

For more information about Texel Air Show please visit / Viac informácií o Texel Air Show nájdete na stránke www.texelairshow.nl.

Add information / Doplniť informácie

Would you like to add any additional information or press releases about Texel Air Show 2020 to this page? Feel free to add a comment at the bottom of this page or contact us by e-mail. V prípade záujmu o doplnenie informácií o Texel Air Show 2020 môžete pridať komentár na koniec tejto stránky alebo nás kontaktujte e-mailom.

Advertise your airshow / Spropagujte váš letecký deň

You may also advertise your airshow, display, aircraft or display act by sending some text and photos to our e-mail. Organizujete podobný letecký deň, výstavu, burzu alebo prehliadku alebo viete o nejakej leteckej akcii vo vašom okolí? Ak máte záujem zverejniť informácie o nej, prosím, kontaktujte nás. Vašu akciu patrične spropagujeme, ponúkame aj možnosť bannerovej reklamy alebo PR článkov.

Airshow 2020 calendar / Kalendár leteckých dní 2020

January 2020February 2020March 2020April 2020May 2020June 2020July 2020August 2020September 2020October 2020November 2020December 2020