Airshow 2020 calendar / Kalendár leteckých dní 2020

January 2020February 2020March 2020April 2020May 2020June 2020July 2020August 2020September 2020October 2020November 2020December 2020

Weston-Super HeliDays 2020

  • Event name / Názov akcie: Weston-Super HeliDays
  • Event location / Miesto konania: Weston-Super-Mare, Somerset, UK
  • Event type / Druh akcie: helicopter air show / vrtuľníkový letecký deň
  • Starting / Termín konania : July 2020 / júl 2020
  • Duration / Dĺžka trvania akcie: 3 days / dni

Airshow Description / O leteckej akcii

Airshow called Weston-Super HeliDays 2020 is held in July 2020 and will take 3 days. This helicopter air show is taking place at Weston-Super-Mare, Somerset, UK.

Letecká udalosť Weston-Super HeliDays 2020 sa koná júl 2020 a potrvá 3 dni, vrtuľníkový letecký deň sa koná v Weston-Super-Mare, Somerset, UK.

Weston-Super HeliDays Video

Location map / Mapa Weston-Super-Mare, Somerset, UK


Enlarge map / Zväčšiť mapu

Contact / Kontakt

For more information about Weston-Super HeliDays please visit / Viac informácií o Weston-Super HeliDays nájdete na stránke www.helidays.org.

Add information / Doplniť informácie

Would you like to add any additional information or press releases about Weston-Super HeliDays 2020 to this page? Feel free to add a comment at the bottom of this page or contact us by e-mail. V prípade záujmu o doplnenie informácií o Weston-Super HeliDays 2020 môžete pridať komentár na koniec tejto stránky alebo nás kontaktujte e-mailom.

Advertise your airshow / Spropagujte váš letecký deň

You may also advertise your airshow, display, aircraft or display act by sending some text and photos to our e-mail. Organizujete podobný letecký deň, výstavu, burzu alebo prehliadku alebo viete o nejakej leteckej akcii vo vašom okolí? Ak máte záujem zverejniť informácie o nej, prosím, kontaktujte nás. Vašu akciu patrične spropagujeme, ponúkame aj možnosť bannerovej reklamy alebo PR článkov.

Airshow 2020 calendar / Kalendár leteckých dní 2020

January 2020February 2020March 2020April 2020May 2020June 2020July 2020August 2020September 2020October 2020November 2020December 2020