Airshow 2020 calendar / Kalendár leteckých dní 2020

January 2020February 2020March 2020April 2020May 2020June 2020July 2020August 2020September 2020October 2020November 2020December 2020

Aeromotovíkend 2020

 • Event name / Názov akcie: Aeromotovíkend
 • Event location / Miesto konania: Poprad, Slovensko
 • Event type / Druh akcie: airshow / letecký deň
 • Starting / Termín konania : June 2020 / jún 2020
 • Duration / Dĺžka trvania akcie: 2 days / dni

Airshow Description / O leteckej akcii

Airshow called Aeromotovíkend 2020 is held in June 2020 and will take 2 days. This airshow is taking place at Poprad, Slovensko.

Letecká udalosť Aeromotovíkend 2020 sa koná jún 2020 a potrvá 2 dni, letecký deň sa koná v Poprad, Slovensko.

Aeromotovíkend Video

Location map / Mapa Poprad, Slovensko


Enlarge map / Zväčšiť mapu

Contact / Kontakt

For more information about Aeromotovíkend please visit / Viac informácií o Aeromotovíkend nájdete na stránke www.aeroklubpoprad.sk.

Add information / Doplniť informácie

Would you like to add any additional information or press releases about Aeromotovíkend 2020 to this page? Feel free to add a comment at the bottom of this page or contact us by e-mail. V prípade záujmu o doplnenie informácií o Aeromotovíkend 2020 môžete pridať komentár na koniec tejto stránky alebo nás kontaktujte e-mailom.

Advertise your airshow / Spropagujte váš letecký deň

You may also advertise your airshow, display, aircraft or display act by sending some text and photos to our e-mail. Organizujete podobný letecký deň, výstavu, burzu alebo prehliadku alebo viete o nejakej leteckej akcii vo vašom okolí? Ak máte záujem zverejniť informácie o nej, prosím, kontaktujte nás. Vašu akciu patrične spropagujeme, ponúkame aj možnosť bannerovej reklamy alebo PR článkov.

Airshow 2020 calendar / Kalendár leteckých dní 2020

January 2020February 2020March 2020April 2020May 2020June 2020July 2020August 2020September 2020October 2020November 2020December 2020


Komentáre

 1. Aeroklub Poprad - kontakty

  Aeroklub Poprad je občianskym združením so sídlom na medzinárodnom letisku Poprad-Tatry.

  Právna forma: občianske združenie (IČO: 31945147)

  Adresa:

  Aeroklub Poprad, o.z.
  Na letisko 100
  058 01 Poprad

  fax: +421 (0)52 77 22 634

  číslo účtu: 2622380836/1100 (Tatrabanka)

 2. Aeroklub Poprad

  Aeroklub Poprad sídli na medzinárodnom letisku Poprad-Tatry (podrobné informácie o letisku nájdete v AIP Slovak Republic-LZTT). Letisko sa nachádza 3 km západne od mesta Poprad v nadmorskej výke 706 m. Poprad sa nachádza v doline ohraničenej zo severu Vysokými Tatrami (Gerlach 2.655 m.n.m) a z juhu Nízkymi Tatrami (Ďumbier 2045 m.n.m.). Dominantný vrchol východnej časti Nízkych Tatier, Kráľova hoľa s vysielačom, takmer presne na juh od letiska Poprad má vžku 1948 m.n.m. Na letisku prevláda západné prúdenie. K dispozícii je betónová dráha 09/27 dlhá 2.600 metrov a trávnatá dráha 07/25 dlhá 800 metrov.

  Umiestnenie aeroklubu na medzinárodnom letisku má špecifické výhody. Celoročná prevádzka, poskytovanie služieb riadenia (Tatry TWR – 121,35 MHz) aj v anglickom jazyku. Obmedzovanie prevádzky aeroklubu je takmer nulové. Medzinárodné letisko má aj svoje nevýhody. Sú nimi pristávacie poplatky (Letisko Poprad-Tatry, a.s.) a poplatky za riadenie (LPS SR – Letové a Prevádzkové Služby SR).

  Najvhodnejšie podmienky na termické lietanie sú od začiatku mája do konca augusta. Termické lety vo Vysokých Tatrách s priemerným stúpaním 3 m/s sú ozajstnou plachtárskou lahôdkou. V jesenných, zimných a jarných mesiacoch je častá dlhá vlna za Vysokými Tatrami (severné prúdenie), ktoré dosahuje bežne do 6 až 8 tisíc metrov nad morom pri laminárnom stúpaní v priemere 8 – 10 m/s. V jarných mesiacoch sa dá využíť dlhá vlna za Nízkymi Tatrami (južnú prúdenie). Naši inštruktori vás radi zasvätia do tajov plachtenia v horách.

 3. Aeroklub Poprad

  Lietadlá s trvalým pobytom v hangári Aeroklubu Poprad:

  *** L-13 Blaník
  Rozpätie: 16,2 m
  Dĺžka: 8,4 m
  Výška: 2,09 m
  Hmotnosť: 313 kg
  Max. vzletová hmotnosť: 500 kg
  Max. rýchlosť: 253 km/h
  Kĺzavosť: 1:28

  *** VSO-10 Osa (3 ks)
  Rozpätie: 15 m
  Dĺžka: 7 m
  Výška: 1,38 m
  Hmotnosť: 270 kg
  Max. vzletová hmotnosť: 380 kg
  Max. rýchlosť: 250 km/h
  Kĺzavosť: 1:36

  *** ASW-15ASW-15
  Rozpätie: 15 m
  Dĺžka: 6,5 m
  Hmotnosť: 230 kg
  Max. vzletová hmotnosť: 408 kg
  Kĺzavosť: 1:36,5

  *** Duo DiscusDuo Discus
  Rozpätie: 20 m
  Dĺžka: 8,6 m
  Výška: 1,6 m
  Hmotnosť: 410 kg
  Max. vzletová hmotnosť: 700 kg
  Max. rýchlosť: 250 km/h
  Kĺzavosť: 1:45

  *** DiscusDiscus 2cT
  Rozpätie: 18 m
  Dĺžka: 6,4 m
  Výška: 1,3 m
  Hmotnosť: 325 kg
  Max. vzletová hmotnosť: 565 kg
  Max. rýchlosť: 280 km/h
  Kĺzavosť: 1:48

  *** WT-9 Dynamic (3 ks)
  Rozpätie: 9 m
  Dĺžka: 6,4 mVýška: 2 m
  Hmotnosť: 259 kg
  Výkon motora: 100k
  Max. rýchlosť: 270 km/h
  Stúpavosť: 7 m/s

  *** Cirrus SR-22SR-22 Cirrus

  Rozpätie: 11,7 m
  Dĺžka: 7,9 m
  Výška: 2,7 m
  Prázdna hmotnosť: 1009 kg
  Max. vzletová hmotnosť: 1542 kg
  Výkon motora: 310k
  Cestovná rýchlosť: 343 km/h
  Dolet: 1.943 km

  *** DA-40 DiamondDA-40 Diamond
  Rozpätie: 11,9 m
  Dĺžka: 8,1 m
  Výška: 2 m
  Prázdna hmotnosť: 795 kg
  Max. vzletová hmotnosť: 1198 kg
  Výkon motora: 180k
  Cestovná rýchlosť: 279 km/h
  Dolet: 1.341 km

  *** PA-34 SenecaPA-34 Seneca
  Rozpätie: 11,9 m
  Dĺžka: 8,7 m
  Výška: 3 m
  Prázdna hmotnosť: 1457 kg
  Max. vzletová hmotnosť: 1999 kg
  Výkon motora: 2 x 220k
  Cestovná rýchlosť: 348 km/h
  Dolet: 1.611 km