Airshow 2020 calendar / Kalendár leteckých dní 2020

January 2020February 2020March 2020April 2020May 2020June 2020July 2020August 2020September 2020October 2020November 2020December 2020

Aviatická Pouť & Aero Fly-in 2020

 • Event name / Názov akcie: Aviatická Pouť & Aero Fly-in
 • Event location / Miesto konania: Pardubice, Czech republic
 • Event type / Druh akcie: air show / letecký deň
 • Starting / Termín konania : June 2020 / jún 2020
 • Duration / Dĺžka trvania akcie: 2 days / dni

Airshow Description / O leteckej akcii

Airshow called Aviatická Pouť & Aero Fly-in 2020 is held in June 2020 and will take 2 days. This air show is taking place at Pardubice, Czech republic.

Letecká udalosť Aviatická Pouť & Aero Fly-in 2020 sa koná jún 2020 a potrvá 2 dni, letecký deň sa koná v Pardubice, Czech republic.

Aviatická Pouť & Aero Fly-in Video

Location map / Mapa Pardubice, Czech republic


Enlarge map / Zväčšiť mapu

Contact / Kontakt

For more information about Aviatická Pouť & Aero Fly-in please visit / Viac informácií o Aviatická Pouť & Aero Fly-in nájdete na stránke www.aviatickapout.cz.

Add information / Doplniť informácie

Would you like to add any additional information or press releases about Aviatická Pouť & Aero Fly-in 2020 to this page? Feel free to add a comment at the bottom of this page or contact us by e-mail. V prípade záujmu o doplnenie informácií o Aviatická Pouť & Aero Fly-in 2020 môžete pridať komentár na koniec tejto stránky alebo nás kontaktujte e-mailom.

Advertise your airshow / Spropagujte váš letecký deň

You may also advertise your airshow, display, aircraft or display act by sending some text and photos to our e-mail. Organizujete podobný letecký deň, výstavu, burzu alebo prehliadku alebo viete o nejakej leteckej akcii vo vašom okolí? Ak máte záujem zverejniť informácie o nej, prosím, kontaktujte nás. Vašu akciu patrične spropagujeme, ponúkame aj možnosť bannerovej reklamy alebo PR článkov.

Airshow 2020 calendar / Kalendár leteckých dní 2020

January 2020February 2020March 2020April 2020May 2020June 2020July 2020August 2020September 2020October 2020November 2020December 2020


Komentáre

 1. Aviatická Pouť & Aero Fly-in

  V roce 1991 vzniká myšlenka pořádání každoroční letecké události, která by se podstatně lišila od standartních leteckých dnů, zejména pestrým doprovodným programem v pozemní části. Tak se zrodila Aviatická pouť Ing. Jana Kašpara. Pouť je fenoménem cesty, kterou se ubírá vývoj letecké techniky od prvních pokusů Ing. Jana Kašpara ovládnout české nebe až po současnost. Na realizaci této myšlenky se spojily profesně a zájmově blízké neziskové organizace a založily pořadatelský subjekt – Sdružení Aviatické pouti, jehož články jsou:

  SVAZ LETCŮ ČR – ODBOČKA Č.2 PARDUBICE

  Činorodá organizace s širokou členskou základnou, kterou tvoří bývalí aktivní vojenští piloti a další létající personál. Těsně spolupracuje s klubem vojenských důchodců a dalšími organizacemi ve prospěch letectví ČR.

  VÝCHODOČESKÝ AEROKLUB PARDUBICE (VAP)

  Aeroklub byl založen v roce 1929 a stal se jedním z iniciátorů letecké soutěže „Memoriál Ing. Jana Kašpara.“ Vychoval řadu vynikajících pilotů, z nichž někteří položili svoje životy v bojích 2.světové války. Na letišti v Podhořanech je v současné době více jak stočlenný kolektiv pilotů.

  LETECK? HISTORICK? SPOLEČNOST (LHS)

  Společnost byla založena roku 1990 a navázala tak na činnost LHS ze šedesátých let, jejíž působení bylo násilně přerušeno. LHS sdružuje letecké historiky a zájemce o leteckou historii. Vydává Bulletin LHS. ňada členů je činná publikačně, při realizaci leteckých akcí i v letecké archeologii.

  MEZIN?RODNÍ LETIŠTĚ PARDUBICE

  Od r.1995 probíhá na letišti Pardubice se statutem veřejného mezinárodního letiště smíšený letecký provoz. V současné době zajišťuje obchodní a přepravní zajištění cestujících, nákladů, pošty, technickou obsluhu letadel a řadu dalších služeb.

 2. Aviatická pouť 2014

  24. ročníku Aviatické pouti se uskuteční 31. května a 1. června 2014 na letišti v Pardubicích.

  Na rok 2014 připadá hned několik kulatých výročí významných leteckých událostí. Tím nejkulatějším se jistě stane sto let od vypuknutí 1. světové války a právě jedna epizoda z dob Velké války bude připomenuta i v programu 24. Aviatické pouti, která nese podtitul Rytíři nebes. Letecké vystoupení se opět spojí do komponovaných scén s pozemní bojovou ukázkou vojáků v dobových uniformách.

  Další výročí, která v roce 2014 Aviatická pouť připomene, nás zavedou do druhé světové války, ale i dob téměř současných.

  http://www.aviatickapout.cz