Airshow 2020 calendar / Kalendár leteckých dní 2020

January 2020February 2020March 2020April 2020May 2020June 2020July 2020August 2020September 2020October 2020November 2020December 2020

Luxembourg Air Show 2020

 • Event name / Názov akcie: Luxembourg Air Show
 • Event location / Miesto konania: Bitburg, Germany
 • Event type / Druh akcie: air show / letecký deň
 • Starting / Termín konania : June 2020 / jún 2020
 • Duration / Dĺžka trvania akcie: 2 days / dni

Airshow Description / O leteckej akcii

Airshow called Luxembourg Air Show 2020 is held in June 2020 and will take 2 days. This air show is taking place at Bitburg, Germany.

Letecká udalosť Luxembourg Air Show 2020 sa koná jún 2020 a potrvá 2 dni, letecký deň sa koná v Bitburg, Germany.

Luxembourg Air Show Video

Location map / Mapa Bitburg, Germany


Enlarge map / Zväčšiť mapu

Contact / Kontakt

For more information about Luxembourg Air Show please visit / Viac informácií o Luxembourg Air Show nájdete na stránke www.airshow.lu.

Add information / Doplniť informácie

Would you like to add any additional information or press releases about Luxembourg Air Show 2020 to this page? Feel free to add a comment at the bottom of this page or contact us by e-mail. V prípade záujmu o doplnenie informácií o Luxembourg Air Show 2020 môžete pridať komentár na koniec tejto stránky alebo nás kontaktujte e-mailom.

Advertise your airshow / Spropagujte váš letecký deň

You may also advertise your airshow, display, aircraft or display act by sending some text and photos to our e-mail. Organizujete podobný letecký deň, výstavu, burzu alebo prehliadku alebo viete o nejakej leteckej akcii vo vašom okolí? Ak máte záujem zverejniť informácie o nej, prosím, kontaktujte nás. Vašu akciu patrične spropagujeme, ponúkame aj možnosť bannerovej reklamy alebo PR článkov.

Airshow 2020 calendar / Kalendár leteckých dní 2020

January 2020February 2020March 2020April 2020May 2020June 2020July 2020August 2020September 2020October 2020November 2020December 2020


Komentáre

 1. Luxembourg Air Show

  The next Luxembourg Airshow takes place in close cooperation with the organiser Aviation Expo Europe from June 22 – 24, 2012 in Bitburg. / Die nächste Luxembourg Airshow findet in enger Zusammenarbeit mit dem Organisator Aviation Expo Europe vom 22 – 24 Juni 2012 in Bitburg statt. / Le prochain Luxembourg Airshow aura lieu en coopération avec l’organisateur Aviation Expo Europe le 22 – 24 Juin 2012 à Bitburg.

 2. Luxembourg Air Show

  Contact – Kontact – Contact

  Luxembourg Airshow a.s.b.l.
  Route de Trêves – Parking Aviation Générale
  L-1110 Luxemburg-Findel
  Email: info@airshow.lu

  Managing Organizer
  Jean Birgen
  Email: info@airshow.lu
  Phone: +352 42 30 32 / +352 621 240 140 Fax: +352 43 68 52