Airshow 2020 calendar / Kalendár leteckých dní 2020

January 2020February 2020March 2020April 2020May 2020June 2020July 2020August 2020September 2020October 2020November 2020December 2020

AirExpo 2020

  • Event name / Názov akcie: AirExpo
  • Event location / Miesto konania: Muret-Lherm, France
  • Event type / Druh akcie: air show / letecký deň
  • Starting / Termín konania : May 2020 / máj 2020
  • Duration / Dĺžka trvania akcie: 1 day / deň

Airshow Description / O leteckej akcii

Airshow called AirExpo 2020 is held in May 2020 and will take 1 day. This air show is taking place at Muret-Lherm, France.

Letecká udalosť AirExpo 2020 sa koná máj 2020 a potrvá 1 deň, letecký deň sa koná v Muret-Lherm, France.

AirExpo Video

Location map / Mapa Muret-Lherm, France


Enlarge map / Zväčšiť mapu

Contact / Kontakt

For more information about AirExpo please visit / Viac informácií o AirExpo nájdete na stránke www.airexpo.org.

Add information / Doplniť informácie

Would you like to add any additional information or press releases about AirExpo 2020 to this page? Feel free to add a comment at the bottom of this page or contact us by e-mail. V prípade záujmu o doplnenie informácií o AirExpo 2020 môžete pridať komentár na koniec tejto stránky alebo nás kontaktujte e-mailom.

Advertise your airshow / Spropagujte váš letecký deň

You may also advertise your airshow, display, aircraft or display act by sending some text and photos to our e-mail. Organizujete podobný letecký deň, výstavu, burzu alebo prehliadku alebo viete o nejakej leteckej akcii vo vašom okolí? Ak máte záujem zverejniť informácie o nej, prosím, kontaktujte nás. Vašu akciu patrične spropagujeme, ponúkame aj možnosť bannerovej reklamy alebo PR článkov.

Airshow 2020 calendar / Kalendár leteckých dní 2020

January 2020February 2020March 2020April 2020May 2020June 2020July 2020August 2020September 2020October 2020November 2020December 2020


Komentáre

  1. AirExpo

    In 1987 the first edition of Airexpo took place at Lasbordes airfield, near Toulouse. With more than 20,000 visitors each year, Airexpo created a strong link between the audience and the aviation sector. Each year, Airexpo offers an amazing programme, including a cornucopia spectacular flying demonstrations, completed by a wide array of ground activities.

    See you on Saturday, May 12th, 2012 for the next edition!