Airshow 2020 calendar / Kalendár leteckých dní 2020

January 2020February 2020March 2020April 2020May 2020June 2020July 2020August 2020September 2020October 2020November 2020December 2020

Andrews AFB Joint Service Open House 2020

  • Event name / Názov akcie: Andrews AFB Joint Service Open House
  • Event location / Miesto konania: Andrews AFB, Camp Springs, MD, USA
  • Event type / Druh akcie: air show / letecký deň
  • Starting / Termín konania : May 2020 / máj 2020
  • Duration / Dĺžka trvania akcie: 2 days / dni

Airshow Description / O leteckej akcii

Airshow called Andrews AFB Joint Service Open House 2020 is held in May 2020 and will take 2 days. This air show is taking place at Andrews AFB, Camp Springs, MD, USA. The famous team USN Blue Angels, Geico SkyTypers, Golden Knights will be presented at this action.

Letecká udalosť Andrews AFB Joint Service Open House 2020 sa koná máj 2020 a potrvá 2 dni, letecký deň sa koná v Andrews AFB, Camp Springs, MD, USA. Na leteckej akcii vystúpi letecká skupina USN Blue Angels, Geico SkyTypers, Golden Knights.

Teams / Účastníci

  • Event participants / Účastníci: USN Blue Angels, Geico SkyTypers, Golden Knights

Andrews AFB Joint Service Open House Video

Location map / Mapa Andrews AFB, Camp Springs, MD, USA


Enlarge map / Zväčšiť mapu

Add information / Doplniť informácie

Would you like to add any additional information or press releases about Andrews AFB Joint Service Open House 2020 to this page? Feel free to add a comment at the bottom of this page or contact us by e-mail. V prípade záujmu o doplnenie informácií o Andrews AFB Joint Service Open House 2020 môžete pridať komentár na koniec tejto stránky alebo nás kontaktujte e-mailom.

Advertise your airshow / Spropagujte váš letecký deň

You may also advertise your airshow, display, aircraft or display act by sending some text and photos to our e-mail. Organizujete podobný letecký deň, výstavu, burzu alebo prehliadku alebo viete o nejakej leteckej akcii vo vašom okolí? Ak máte záujem zverejniť informácie o nej, prosím, kontaktujte nás. Vašu akciu patrične spropagujeme, ponúkame aj možnosť bannerovej reklamy alebo PR článkov.

Airshow 2020 calendar / Kalendár leteckých dní 2020

January 2020February 2020March 2020April 2020May 2020June 2020July 2020August 2020September 2020October 2020November 2020December 2020