Oficiálne 4. vrtuľníkový pluk a 4. letecká základňa Prešov (zabezpečujúci útvar) vznikli koncom októbra 1992.

4. LZ mala iba jedného pilota – veliteľa a ten sa z klasiky preškolil na vrtuľník.

Nepripravenosť 4. leteckej základne na zabezpečenie letovej prevádzky vyvrcholila 5.3.1993, kedy vrtuľník vo vise začal samovoľne klesať. Príčina: mechanické nečistoty v palive.

V decembri 1993 bol 4. vrtuľníkový pluk začlenený do štruktúry 4. leteckej základne Prešov.

Táto stránka je pripravená v spolupráci s českým portálom o helikoptérach www.vrtulnik.cz