Pripravte sa na skúšky na získanie pilotného preukazu PPL(A), PPL(H), CPL(A), CPL(H). Otestujte svoje znalosti v on-line testoch PPL a CPL z leteckých predmetov, ako sú Lietadlá, Palubné prístroje, Elektrotechnika, Letecká angličtina, Rádiotechnika, Letecké právo, Letecká doprava, Letecká meteorológia, Spojovací predpis, Aerodynamika, Letecká navigácia a ďalších. Vyberte si predmet a test.