Letecký slovník Vrtuľníky.sk

Slovník výrazov, hesiel, termínov a skratiek, používaných v slovenskom, českom a svetovom letectve. Heslá sa týkajú leteckej terminológie, lietania, letísk, leteckej techniky, mechaniky, meteorológie, leteckej legislatívy, informatiky, komunikácie, lietadiel a vrtuľníkov, radarov, organizácií, leteckej bezpečnosti a ďalších oblastí civilného a vojenského letectva. Letecké termíny sú zoradené podľa abecedy podľa slovenských výrazov. Väčšina hesiel obsahuje definície. Heslá sú doplnené o preklady do 39 svetových jazykov. Letecký slovník portálu Vrtuľníky.sk obsahuje viac ako 5.400 hesiel. Vyberte si písmeno alebo heslo a pokračujte.

Vyberte si písmeno, ktorým začína hľadaný výraz