30-minútový výkon OEI

Výraz: „30-minútový výkon OEI“

  • Slovensky / Slovak: 30-minútový výkon OEI
  • Česky / Czech: 30-minutový výkon OEI
  • Anglicky / English: 30-Minute OEI Power
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: merné jednotky.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu 30-minútový výkon OEI.

30-Minute OEI Power (applicable to multiengined helicopters only) means the power identified in the performance data for use after take-off when an engine has failed or been shut down, and limited in scheduled use for a total period of not more than 30 minutes in any one flight.

30-minutový výkon OEI (pouze pro vícemotorové vrtulníky) znamená výkon schválený ve výkonových údajích motoru pro použití po vzletu, kdy (jeden) motor vysadil nebo byl vypnut a časově omezený v plánovaném použití na celkovou dobu nepřevyšující 30 minut v kterémkoliv letu.