A

Výraz: „A“

  • Slovensky / Slovak: A
  • Česky / Czech: A
  • Anglicky / English: A
  • Skratka / Abbreviation: A
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: hláskovacia abeceda.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu A.

Písmeno A je písmenom hláskovacej abecedy, ktorá sa používa v leteckej mobilnej službe. Hláskovacia abeceda (spelling alphabet), nazývaná tiež Fonetická abeceda NATO, slúži ako rádiotelefónna hláskovacia abeceda ICAO (International Civil Aviation Organization). Priraďuje slová k písmenám anglickej abecedy, takže v kritickej situácii sú kombinácie slabík výraznejšie a zrozumiteľné pre posádku lietadla a tiež pre riadenie letovej prevádzky, bez ohľadu na ich rodný jazyk. Písmeno A predstavuje v morzeovej abecede kód • -. Anglický slovný ekvivalent písmena A je Alfa. Anglická výslovnosť: (AL-FAH), slovenská výslovnosť anglického ekvivalentu: alfa. Písmeno A je tiež písmenom slovenskej hláskovacej tabuľky, ktorá sa používa v leteckej mobilnej službe. Slovenská hláskovacia tabuľka je tabuľka, ktorá udáva pre jednotlivé znaky slovenskej abecedy ľahko zapamätovatelné kódové slová (prevažne krstné mená a známe zemepisné pojmy) začínajúce týmito hláskami. Hláskovacie tabuľky písmen sú v zmysle STN 1690. Slovenský ekvivalent (kódové slovo) písmena A je Adam