A. C. A. M. S.

Výraz: „A. C. A. M. S.“

  • Slovensky / Slovak: A. C. A. M. S.
  • Česky / Czech: A. C. A. M. S.
  • Anglicky / English: A. C. A. M. S.
  • Skratka / Abbreviation: ACAMS
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: letectvo.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu A. C. A. M. S..

A. C. A. M. S. – systém kontroly prístupu a monitorovania výstrah (Access Control and Alarm Monitoring System), ktorým sa zabezpečuje elektronická kontrola prístupu k dverám, východom a iným miestam vstupu priamo alebo nepriamo vedúcim do vyhradených bezpečnostných priestorov a ktorý upozorňuje príslušný orgán na neoprávnený vstup.