AAIM Lietadlové autonómne monitorovanie integrity

Výraz: „AAIM Lietadlové autonómne monitorovanie integrity“

  • Slovensky / Slovak: AAIM Lietadlové autonómne monitorovanie integrity
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Aircraft autonomous integrity monitoring
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: lietadlá.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu AAIM Lietadlové autonómne monitorovanie integrity.

ACAS Palubný protizrážkový systém (Airborne Collision Avoidance System) AIRAC Regulácia a riadenie leteckých informácií (Aeronautical information regulation and control) APV Postup priblíženia s vertikálnym vedením (Approach Procedure with Vertical Guidance) ATC Riadenie letovej prevádzky (Air Traffic Control) ATIS Automatická informačná služba v koncovej riadenej oblasti (Automatic Terminal Information Service) ATS Letové prevádzkové služby (Air Traffic Services) baro-VNAV Barometrická vertikálna navigácia (Barometric vertical navigation) CAT Kategória (Category) CL Osová čiara (Centre Line) CDI Indikátor odchýlky kurzu (Course Deviation Indicator) DA/H Nadmorská výška/výška rozhodnutia (Decision Altitude/Height) DER Odletový koniec vzletovej a pristávacej dráhy (Departure End of the Runway) DME Zariadenie na meranie vzdialenosti (Distance Measuring Equipment) DR Navigácia výpočtom (Dead Reckoning) EFIS Elektronický systém letových prístrojov (Electronic Flight Instrument System)