Abbreviated precision approach path indicator

Výraz: „Abbreviated precision approach path indicator“

  • Slovensky / Slovak: Abbreviated precision approach path indicator
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Abbreviated precision approach path indicator
  • Skratka / Abbreviation: APAPI
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Abbreviated precision approach path indicator.

Abbreviated precision approach path indicator má skratku APAPI. APAPI (Abbreviated precision approach path indicator) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.