Abbreviated T visual approach slope indicator system

Výraz: „Abbreviated T visual approach slope indicator system“

  • Slovensky / Slovak: Abbreviated T visual approach slope indicator system
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Abbreviated T visual approach slope indicator system
  • Skratka / Abbreviation: AT-VASIS
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Abbreviated T visual approach slope indicator system.

Abbreviated T visual approach slope indicator system má skratku AT-VASIS. AT-VASIS (Abbreviated T visual approach slope indicator system) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.