Abeam

Výraz: „Abeam“

  • Slovensky / Slovak: Abeam
  • Česky / Czech: Abeam
  • Anglicky / English: Abeam
  • Skratka / Abbreviation: ABM
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Abeam.

Abeam má skratku ABM. ABM (Abeam) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.