Above ground level

Výraz: „Above ground level“

  • Slovensky / Slovak: Above ground level
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Above ground level
  • Skratka / Abbreviation: AGL
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Above ground level.

Above ground level má skratku AGL. AGL (Above ground level) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.