Above mountains

Výraz: „Above mountains“

  • Slovensky / Slovak: Above mountains
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Above mountains
  • Skratka / Abbreviation: MON
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Above mountains.

Above mountains má skratku MON. MON (Above mountains) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.