Accelerate-stop distance available

Výraz: „Accelerate-stop distance available“

  • Slovensky / Slovak: Accelerate-stop distance available
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Accelerate-stop distance available
  • Skratka / Abbreviation: ASDA
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Accelerate-stop distance available.

Accelerate-stop distance available má skratku ASDA. ASDA (Accelerate-stop distance available) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.