Active or activated or activity

Výraz: „Active or activated or activity“

  • Slovensky / Slovak: Active or activated or activity
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Active or activated or activity
  • Skratka / Abbreviation: ACT
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Active or activated or activity.

Active or activated or activity má skratku ACT. ACT (Active or activated or activity) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.