Actual time of arrival

Výraz: „Actual time of arrival“

  • Slovensky / Slovak: Actual time of arrival
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Actual time of arrival
  • Skratka / Abbreviation: ATA
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Actual time of arrival.

Actual time of arrival má skratku ATA. ATA (Actual time of arrival) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.