Addition or additional

Výraz: „Addition or additional“

  • Slovensky / Slovak: Addition or additional
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Addition or additional
  • Skratka / Abbreviation: ADDN
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Addition or additional.

Addition or additional má skratku ADDN. ADDN (Addition or additional) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.