ADS-C dohoda

Výraz: „ADS-C dohoda“

  • Slovensky / Slovak: ADS-C dohoda
  • Česky / Czech: ADS-C dohoda
  • Anglicky / English: ADS-C agreement
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: lety.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu ADS-C dohoda.

Plán hlášení, který stanoví podmínky hlášení údajů ADS-C (tj. údaje požadované stanovištěm letových provozních služeb a četnost hlášení ADS-C, která musí být dohodnuta před použitím ADS-C při poskytování letových provozních služeb). Poznámka: Položky dohody budou vyměňovány mezi pozemním systémem a letadly prostřednictvím kontraktu nebo sérií kontraktů.