Advise

Výraz: „Advise“

  • Slovensky / Slovak: Advise
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Advise
  • Skratka / Abbreviation: ADZ
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Advise.

Advise má skratku ADZ. ADZ (Advise) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.