Advise at what time able

Výraz: „Advise at what time able“

  • Slovensky / Slovak: Advise at what time able
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Advise at what time able
  • Skratka / Abbreviation: AWTA
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Advise at what time able.

Advise at what time able má skratku AWTA. AWTA (Advise at what time able) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.