Advisory service

Výraz: „Advisory service“

  • Slovensky / Slovak: Advisory service
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Advisory service
  • Skratka / Abbreviation: ADVS
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Advisory service.

Advisory service má skratku ADVS. ADVS (Advisory service) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.