Aerodrome closed due to snow used in METAR/SPECI

Výraz: „Aerodrome closed due to snow used in METAR/SPECI“

  • Slovensky / Slovak: Aerodrome closed due to snow used in METAR/SPECI
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Aerodrome closed due to snow used in METAR/SPECI
  • Skratka / Abbreviation: SNOCLO
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Aerodrome closed due to snow used in METAR/SPECI.

Aerodrome closed due to snow (used in METAR/SPECI) má skratku SNOCLO. SNOCLO (Aerodrome closed due to snow (used in METAR/SPECI)) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.