Aerodrome control tower or aerodrome control

Výraz: „Aerodrome control tower or aerodrome control“

  • Slovensky / Slovak: Aerodrome control tower or aerodrome control
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Aerodrome control tower or aerodrome control
  • Skratka / Abbreviation: TWR
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Aerodrome control tower or aerodrome control.

Aerodrome control tower or aerodrome control má skratku TWR. TWR (Aerodrome control tower or aerodrome control) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.