Aerodrome flight information service

Výraz: „Aerodrome flight information service“

  • Slovensky / Slovak: Aerodrome flight information service
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Aerodrome flight information service
  • Skratka / Abbreviation: AFIS
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Aerodrome flight information service.

Aerodrome flight information service má skratku AFIS. AFIS (Aerodrome flight information service) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.