Aerodrome forecast in meteorological code

Výraz: „Aerodrome forecast in meteorological code“

  • Slovensky / Slovak: Aerodrome forecast in meteorological code
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Aerodrome forecast in meteorological code
  • Skratka / Abbreviation: TAF
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Aerodrome forecast in meteorological code.

Aerodrome forecast (in meteorological code) má skratku TAF. TAF (Aerodrome forecast (in meteorological code)) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.