Aerodrome obstacle chart followed by type and name/title

Výraz: „Aerodrome obstacle chart followed by type and name/title“

  • Slovensky / Slovak: Aerodrome obstacle chart followed by type and name/title
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Aerodrome obstacle chart followed by type and name/title
  • Skratka / Abbreviation: AOC …
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Aerodrome obstacle chart followed by type and name/title.

Aerodrome obstacle chart (followed by type and name/title) má skratku AOC…. AOC… (Aerodrome obstacle chart (followed by type and name/title)) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.