Aerodrome partially covered by fog

Výraz: „Aerodrome partially covered by fog“

  • Slovensky / Slovak: Aerodrome partially covered by fog
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Aerodrome partially covered by fog
  • Skratka / Abbreviation: PRFG
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Aerodrome partially covered by fog.

Aerodrome partially covered by fog má skratku PRFG. PRFG (Aerodrome partially covered by fog) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.