Aerodrome reference point

Výraz: „Aerodrome reference point“

  • Slovensky / Slovak: Aerodrome reference point
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Aerodrome reference point
  • Skratka / Abbreviation: ARP
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Aerodrome reference point.

Aerodrome reference point má skratku ARP. ARP (Aerodrome reference point) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.