Aerodrome routine meteorological report in meteorological code

Výraz: „Aerodrome routine meteorological report in meteorological code“

  • Slovensky / Slovak: Aerodrome routine meteorological report in meteorological code
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Aerodrome routine meteorological report in meteorological code
  • Skratka / Abbreviation: METAR
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Aerodrome routine meteorological report in meteorological code.

Aerodrome routine meteorological report (in meteorological code) má skratku METAR. METAR (Aerodrome routine meteorological report (in meteorological code)) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.