Aerodrome special meteorological report in meteorological code

Výraz: „Aerodrome special meteorological report in meteorological code“

  • Slovensky / Slovak: Aerodrome special meteorological report in meteorological code
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Aerodrome special meteorological report in meteorological code
  • Skratka / Abbreviation: SPECI
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Aerodrome special meteorological report in meteorological code.

Aerodrome special meteorological report (in meteorological code) má skratku SPECI. SPECI (Aerodrome special meteorological report (in meteorological code)) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.