Aerodromes, air routes and ground aids

Výraz: „Aerodromes, air routes and ground aids“

  • Slovensky / Slovak: Aerodromes, air routes and ground aids
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Aerodromes, air routes and ground aids
  • Skratka / Abbreviation: AGA
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Aerodromes, air routes and ground aids.

Aerodromes, air routes and ground aids má skratku AGA. AGA (Aerodromes, air routes and ground aids) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.