Aeronautical chart – 1:500 000 followed by name/title

Výraz: „Aeronautical chart – 1:500 000 followed by name/title“

  • Slovensky / Slovak: Aeronautical chart – 1:500 000 followed by name/title
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Aeronautical chart – 1:500 000 followed by name/title
  • Skratka / Abbreviation: ANC …
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Aeronautical chart – 1:500 000 followed by name/title.

Aeronautical chart – 1: 500 000 (followed by name/title) má skratku ANC…. ANC… (Aeronautical chart – 1: 500 000 (followed by name/title)) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.