Aeronautical fixed telecommunication network

Výraz: „Aeronautical fixed telecommunication network“

  • Slovensky / Slovak: Aeronautical fixed telecommunication network
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Aeronautical fixed telecommunication network
  • Skratka / Abbreviation: AFTN
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Aeronautical fixed telecommunication network.

Aeronautical fixed telecommunication network má skratku AFTN. AFTN (Aeronautical fixed telecommunication network) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.